1e grondslag – Algemene aspecten

Deze promotie wordt op generlei wijze gesponsord, ondersteund of beheerd door Facebook en is er ook niet mee geassocieerd. Je verstrekt je gebruikersgegevens aan Calabazas Halloween en niet aan Facebook, met als enig doel deze promotie te beheren.Alle verstrekte informatie in deze promotie zal uitsluitend gebruikt worden om via e-mail en/of post te informeren over nieuwe aanbiedingen, producten, speciale wedstrijden en nieuws over Calabazas Halloween.

Calabazas Halloween zal een trekking uitvoeren met directe prijs, die binnen eigen land plaatsvindt en zich richt op alle fans van de Facebook-pagina van Calabazas Halloween (https://www.facebook.com/calabazashalloween/?ref=ts&fref=ts) die meerderjarig zijn, legaal in Spanje verblijven en voldoen aan de voorwaarden beschreven in deze grondslagen.

2e grondslag – Duur

De duur van de promotie is tot 31 oktober 2016.

3e grondslag – Verloop van de trekking

Slechts één deelname per persoon is toegestaan. Calabazas Halloween behoudt zich het recht voor een gebruiker te elimineren wanneer die de goede werking en het normale, reglementaire verloop van de wedstrijd hindert, wijzigt of tenietdoet. Enkel de opmerkingen in de applicatie Easypromos, gecreëerd voor de trekking, komen in aanmerking voor deelname.

De deelname aan de trekking brengt de volledige acceptatie van deze grondslagen door de mogelijke deelnemers met zich mee. De deelnemers, of ze nu winnen of niet, geven ons toestemming om hun naam te reproduceren en gebruiken in eender welke activiteit die is gerelateerd aan de wedstrijd, zonder dat uit dit gebruik enig recht op vergoeding of voordeel gehaald kan worden met uitzondering van de overhandiging van de prijs aan de winnaar.

Om deel te nemen, moet elke fan de applicatie van Easypromos openen, de nodige gegevens invullen, een gepersonaliseerde foto van zijn Halloweenpompoen van Kernel uploaden naar de site http://www.calabazashalloween.es en de 13 cijfers van de streepjescode die op de verpakking van de pompoen staat invoeren.

4e grondslag – Prijzen

Tussen alle deelnemers die aan de voorwaarden voldoen worden 5 iPads mini verloot.

5e grondslag – Winnaars

Elke deelnemer die voldoet aan de voorwaarden zal deelnemen aan een trekking waarbij een van de 5 iPads mini kan worden gewonnen.

De sluiting van de promotie is op 31 oktober om 24 uur.

De winnaar moet een privébericht sturen naar de Facebook-pagina van Calabazas Halloween (https://www.facebook.com/calabazashalloween/?ref=ts&fref=ts) met de volgende gegevens:

VOORNAAM
ACHTERNAAM
ADRES
PLAATS
POSTCODE
E-MAIL
TELEFOON

Calabazas Halloween behoudt zich het recht voor om de namen van de winnaars en deelnemers van de acties te publiceren in zijn media.

Calabazas Halloween behoudt zich de mogelijkheid voor om deelnemers te elimineren indien onregelmatigheden worden vastgesteld in de deelnames.

6e grondslag – Juridische informatie

Alle verstrekte informatie in deze promotie zal uitsluitend gebruikt worden om via e-mail te informeren over nieuwe aanbiedingen, producten, speciale wedstrijden en nieuws over CALABAZAS HALLOWEEN.

7e grondslag – Informatie over bescherming van persoonsgegevens

De gegevens verstrekt door de deelnemers zullen vertrouwelijk behandeld worden en worden verzameld in een bestand met persoonsgegevens, waarvoor het bedrijf Kernel Export S.L. houder en verantwoordelijk is.

Kernel Export behoudt zich het recht voor om een expositie te organiseren, een boek/catalogus uit te geven of de ontvangen foto’s op enige andere wijze te gebruiken.

De deelname aan de trekking brengt de volledige acceptatie van deze grondslagen door de mogelijke deelnemers met zich mee. De deelnemers geven ons toestemming om hun naam te reproduceren en gebruiken.

De auteurs nemen de verantwoordelijkheid op zich voor het auteurschap en de originaliteit van de foto die ze opsturen.

De deelnemers, of hun foto’s nu bekroond worden of niet, geven Kernel Export S.L. toestemming tot de reproductie en openbaarmaking ervan door hun expositie op openbare plaatsen, met of zonder toegangsprijs, alsook de opname op de webportal van Kernel Export S.L. Dit alles tot ze tot het publieke domein gaan behoren zonder enige territoriale beperking.

Kernel Export S.L. garandeert de volledige naleving van de Spaanse organieke wet inzake de bescherming van persoonsgegevens (LOPD 15/1999); aangevuld door het Spaans Koninklijk Decreet 1720/2007 bij de behandeling van de persoonsgegevens verzameld in deze trekking, met name voor wat de aandacht voor de uitoefening van de rechten van informatie, toegang, rechtzetting, bezwaar en verwijdering van persoonsgegevens door de deelnemers betreft.